Kontakt

Nájdete nás:

Blagoevová 20

Vstup z terasy

851 04 Bratislava

info@suncafe.sk
+421 948 842 406

V prípade záujmu o tortu na želanie, svadobnú tortu, zákusky, výslužky alebo firemné torty nás kontaktujte e-mailom: objednavky@suncafe.sk alebo na t.č. +421 948 842 406

Sledujte nás

Info o spoločnosti:

SunSweets s.r.o.
so sídlom: Černyševského 10,
851 01 Bratislava

IČO: 52 142 761
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 134452/B